Veri Koruması

MCS GmbH
Darmer Esch 74 
49811 Lingen
Postfach:18 80, 49788 Lingen
Telefon:+49 15116227101
E-Mail: info@mcs-bau.de

Geschäftsführer: Siegfried Brenner,
Ingo Middendorp
Registergericht Osnabrück 
HRB 211211 
Ust-Id-Nr.: DE 310816695
Steuer-Nr.: 61/200/17112

Bankverbindung

Sparkasse Emsland, Lingen
IBAN: DE96 2665 0001 1091 0566 04
BIC: NOLADE21EMS


Sorumluluk bilgisi: İtina ile yapılan içerik kontrolüne rağmen harici bağlantıların içeriğine dair herhangi bir sorumluluk üstlenmiyoruz. Bağlantıları verilen sayfaların içeriğinden sadece bunların işletmecileri sorumludur.


Veri Koruması

I. Sorumlu kişinin adı ve adresi

Genel Veri Koruma Tüzüğü ve başka üye devletlerin ulusal veri koruma yasaları ve diğer veri koruma hükümleri için sorumlu kişinin bilgileri: 

Adres:
MCS GmbH
Darmer Esch 74
49811 Lingen
Tel: +49 15116227101

E-posta: info@mcs-bau.de
İnternet: www.mcs-bau.de


II. Veri koruma görevlisin adı ve adresi

Sorumlu kişinin veri koruma görevlisi ile iletişim için bilgi:

Bay Holger Brand
E-posta: datenschutz@mcs-bau.de


III. Veri işleme ile ilgili genel hususlar

1. Kişisel verilerin işlenmesi için kapsam
Kullanıcılarımıza ait kişisel verileri bir prensip olarak sadece işlevsel bir web sitesiyle birlikte içerik ve hizmetlerimizin sağlanması için gerekli olduğu ölçüde derliyor ve kullanıyoruz. Kullanıcılarımıza ait kişisel verilerin derlenmesi ve kullanımı düzenli olarak yalnızca kullanıcının onayı alındıktan sonra gerçekleşmektedir. Bunun bir istisnası, bir onayın gerçek nedenlerden ötürü daha önceden alınmasının mümkün olmadığı ve yasal talimatlar doğrultusunda verilerin işlenmesine izin verildiği durumlarda geçerlidir. 

2. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanak
Kişisel verilerin işleme hareketleri için ilgili kişiden bir onay aldığımız durumlarda AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (DSGVO) madde 6, fıkra 1, bent a, hukuki dayanak olarak işlev görmektedir.
Sözleşme tarafının ilgili kişi olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olan kişisel veriler işlenirken DSGVO madde 6, fıkra 1, bent b, hukuki dayanak olarak işlev görür. Bu husus, ön sözleşme tedbirlerinin yürütülmesi için gerekli olan işleme hareketleri için de geçerlidir. Şirketimizin tabi olduğu yasal bir yükümlülük için kişisel verilerin işlenmesi gerektiği hallerde, DSGVO madde 6, fıkra 1, bent c, hukuki dayanak olarak işlev görür.
İlgili kişi veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerinden dolayı kişisel verilerin işlenmesi gerekli hale geldiği bir durumda DSGVO madde 6, fıkra 1, bent d, hukuki dayanak olarak işlev görür.
Bu işleme, şirketimiz veya üçüncü bir kişinin haklı menfaatinin korunması için gerekli olduğu ve söz konusu kişinin menfaatleri, temel hakları ve temel özgürlükleri daha önce belirtilen menfaati aşmadığı durumlarda DSGVO madde 6, fıkra 1, bent f, hukuki dayanak olarak işlev görür.

3. Verilerin silinmesi ve kayıt süresi
İlgili kişinin kişisel verileri, kaydın amacı ortadan kalktığı anda silinir veya bloke edilir. Bunun yanı sıra bir kayıt, Avrupalı ya da ulusal kanun koyucunun öngörmüş olduğu hallerde de, sorumlu kişinin tabi olduğu Birlik tüzükleri, yasaları veya diğer talimatlar ile gerçekleşebilmektedir. Verilerin bloke edilmesi veya silinmesi, bir sözleşme akdi veya bir sözleşme ifası için verilerin müteakiben kaydedilmesi için bir gereklilik söz konusu olmadığı takdirde, belirtilen normlarla öngörülmüş olan bir kayıt süresi sona erdiğinde de uygulanır.


IV. Web sitesinin sağlanması ve günlük dosyalarının oluşturulması

1. Veri işlemenin tanımlanması ve kapsamı

İnternet sayfamızın her aranışı sırasında arayan bilgisayar sisteminin verileri ve bilgileri otomatik olarak sistemimiz tarafından toplanır.
Bu sırada aşağıdaki veriler derlenir:
(1) Tarayıcı tipi ve kullanılan sürüm hakkında bilgiler
(2) Kullanıcının işletim sistemi
(3) Kullanıcının internet hizmet sağlayıcısı
(4) Kullanıcının IP adresi
(5) Erişimin tarihi ve saati
(6) Kullanıcı sisteminin internet sayfamıza geldiği web siteleri 
(7) Web sitemiz üzerinden kullanıcı sisteminin aradığı web siteleri

Veriler yine sistemimizin günlük dosyalarında kaydedilir. Bu verilerin kullanıcıya ait başka verilerle birlikte bir kaydı uygulanmaz.

2. Verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanak 
DSGVO madde 6, fıkra 1, bent f, verilerle günlük dosyalarının geçici olarak kaydedilmesine yönelik hukuki dayanağı oluşturur.

3. Veri işlemenin amac

IP adresinin sistem tarafından geçici olarak kaydedilmesi, kullanıcı bilgisayarına web sitesini iletebilmek için gerekmektedir. Bunun için oturum süresince kullanıcının IP adresinin kayıtlı kalması zorunludur.

Günlük dosyalarındaki kayıt, web sitesinin işlevselliğini sağlamak için uygulanır. Ayrıca veriler, web sitemizin optimizasyonu ve bilişim teknolojileri sistemimizin güvenliğini sağlamak için kullanılır. Verilerin bu bağlamda pazarlama amaçlı değerlendirilmesi gerçekleşmez.

Bu amaçlar, DSGVO madde 6, fıkra 1, bent f uyarınca veri işlemedeki haklı menfaatimizi de kapsar.

4. Kayıt süresi
Veriler, derlenme amacının elde edilmesi için gerekli olmadığı anda silinir. Web sitesinin sağlanmasına yönelik verilerin toplanması halinde, ilgili oturum sona erdiğinde bu durum söz konusudur. 
Verilerin günlük dosyalarında kaydı halinde, bu en geç yedi günden sonra söz konusu olur. Bunu aşan bir kayıt mümkündür. Bu durumda arayan istemcinin bir atamasının artık mümkün olmayacağı şekilde kullanıcıların IP adresleri silinir veya değiştirilir.

5. İtiraz ve kaldırma olanağı
Web sitesinin sağlanmasına yönelik verilerin toplanması ve bu verilerin günlük dosyalarında kaydı, internet sayfasının işletilmesi için mutlaka gereklidir. Dolayısıyla kullanıcı tarafından herhangi bir itiraz olanağı bulunmamaktadır. 


V. İletişim formu ve e-posta ile iletişim

1. Veri işlemenin tanımlanması ve kapsamı

İnternet sayfamızda elektronik yoldan iletişim kurmak için kullanılabilen bir iletişim formu mevcuttur. Bir kullanıcı bu olanaktan yararlanırsa, giriş ekranında girilen veriler bize gönderilir ve kaydedilir. Bu veriler şunlardır:

(1) Ad
(2) E-posta
(3) Telefon
(4) Sokak
(5) PK
(6) Yer
(7) Mesaj

Verilerin işlenmesi için gönderme işlemi çerçevesinde onayınız alınır ve bu veri koruma beyanına atıf yapılır.

Alternatif olarak sağlanmış olan e-posta adresi üzerinden bir iletişim kurulması mümkündür. Bu durumda kullanıcının e-posta ile gönderilen kişisel verileri kaydedilir. 

Bu bağlamda verilerin üçüncü kişilere iletimi gerçekleşmez. Veriler yalnızca yazışmanın işlenmesi için kullanılır.

2. Verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanak 

Kullanıcı onayının alınması halinde, DSGVO madde 6, fıkra 1, bent a, verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanağı oluşturur.

Bir e-postanın gönderilmesi sırasında, DSGVO madde 6, fıkra 1, bent f, verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanağı oluşturur. Eğer e-posta iletişimi bir sözleşme yapılması amacını taşırsa, DSGVO madde 6, fıkra 1, bent b, işleme için ek hukuki dayanağı oluşturur.

3. Veri işlemenin amacı
DGiriş ekranında bulunan kişisel verilerin işlenmesi tarafımızca sadece iletişim kurma işlemi için kullanılmaktadır. E-posta yoluyla bir iletişim kurulması halinde, verilerin işlenmesi için gereken haklı menfaat de buna dayandırılır.
Gönderme işlemi esnasında işlenen diğer kişisel veriler, iletişim formunun kötüye kullanımını engellemek ve bilişim teknolojileri sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için işlev görür.

4. Kayıt süresi
Veriler, derleme amacının elde edilmesi için gerekli olmadığı anda silinir. İletişim formunun giriş ekranında bulunan kişisel veriler ve e-posta yoluyla gönderilmiş olan veriler için bu durum, kullanıcıyla yapılan ilgili yazışma sona erdiğinde söz konusudur. Oluşan durumlar sonucunda ilgili olay, nihai şekilde açıklığa kavuşması halinde yazışma sona erer. 
5. İtiraz ve kaldırma olanağı
Kullanıcı, kişisel verilerin işlenmesi için verdiği onayı her zaman iptal etme olanağından yararlanabilir. Eğer kullanıcı bizimle e-posta yoluyla iletişim kurarsa, kişisel verilerinin kaydedilmesine her zaman itiraz edebilir. Böyle bir durumda yazışma sürdürülemez.
Bu durumda, iletişim kurma esnasında kaydedilmiş olan tüm kişisel veriler silinir.


VI. İlgili kişinin hakları

Tarafınızdan kişisel verilerin işlenmesi durumunda, DSGVO kapsamında ilgili kişi haline gelecek ve sorumlu kişi nezdinde aşağıdaki haklara sahip olacaksınız:

1. Bilgi alma hakkı
Sizinle ilgili olan kişisel verilerin tarafımızca işlenip işlenmediği hakkında bir onayı sorumlu kişiden talep edebilirsiniz. 
Böyle bir işleme mevcut ise, aşağıdaki bilgiler hakkında sorumlu kişiden bilgi almayı talep edebilirsiniz:
(1) kişisel verilerin işlenmesinin amaçları;
(2) işlenen kişisel verilerin kategorileri;
(3) ilgili kişisel verileri açıklamış olduğunuz veya daha açıklayacağınız alıcılar ya da alıcıların kategorileri;
(4) sizinle ilgili kişisel verilerin kaydının planlanan süresi veya bu konuda somut bilgiler mümkün değilse, kayıt süresinin belirlenmesi için kriterler;
(5) sizinle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi için bir hakkın varlığı veya sorumlu kişi tarafından işlemenin sınırlandırılması için bir hak veya bu işlemeye karşı bir itiraz hakkının varlığı; 
(6) bir denetim kurumunda bir şikayet hakkının varlığı;
(7) kişisel verilerin ilgili kişide derlenmemesi halinde, verilerin kaynağı hakkında mevcut olan tüm bilgiler;
(8) ilgili kişi için bu türden bir işleme durumunda, DSGVO madde 22, fıkra 1 ve 4 uyarınca profil oluşturma dahil olmak üzere, otomatik bir karar verme mekanizmasının varlığı ve – en azından bu durumlarda – içerilen mantık hakkında tanıtıcı bilgilerle birlikte olası sonuçları ve amaçlanan etkileri.
Sizinle ilgili kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir örgüte gönderilip gönderilmeyeceği hakkında bilgi talep etme hakkınız vardır. Bu bağlamda gönderim ile ilişkili olarak DSGVO madde 46 uyarınca uygun garantiler konusunda bilgi almayı talep edebilirsiniz.

2. Düzeltme hakkı 
Sizinle ilgili olarak işlenen kişisel verilerin yanlış veya eksik olması halinde, sorumlu kişi nezdinde düzeltme ve/ya da tamamlama için hakkınız vardır. Sorumlu kişi düzeltmeyi hemen yapmakla yükümlüdür.

3. İşlemenin sınırlandırılması hakkı
Aşağıdaki koşullar altında sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinde bir sınırlandırmayı talep edebilirsiniz:
(1) sorumlu kişi tarafından kişisel verilerin doğruluğunun kontrol edilmesine olanak tanıyan bir süre boyunca, sizinle ilgili kişisel verilerin doğruluğunu kabul etmemeniz halinde;
(2) işlemenin usulsüz olması ile kişisel verilerin silinmesini reddedip, bunun yerine kişisel verilerin kullanımının sınırlandırılmasını talep etmeniz halinde;
(3) sorumlu kişinin işleme amaçları için kişisel verilere ihtiyacı olmamasına rağmen, yasal hak taleplerinin geçerli kılınması, yürütümü veya savunması için bunlara ihtiyacınızın olması halinde veya
(4) DSGVO madde 21, fıkra 1 uyarınca itirazda bulunmuş olmanız ve gerekçeleriniz karşısında, sorumlu kişinin haklı gerekçelerinin ağır basıp basmadığının henüz tespit edilmemiş olması halinde.
Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesi sınırlandırılmış olduğunda, bu veriler – kaydınız ayrı kalmak üzere – sadece onayınız ile veya yasal hak taleplerinin geçerli kılınması, yürütümü veya savunması veya başka bir gerçek ya da tüzel kişiye ait hakların korunması için veya Birliğin ya da bir üye devletin önem arz eden kamu menfaati sebebiyle işlenebilmektedir.
Yukarıda belirtilmiş olan önkoşullar altında işlemenin sınırlandırılmış olması durumunda, bu sınırlandırma iptal edilmeden evvel sorumlu kişi sizi bu konuda bilgilendirir.

4. Silme hakkı
a) Silme yükümlülüğü
Sizinle ilgili kişisel verilerin derhal silinmesini sorumlu kişiden talep edebilirsiniz ve sorumlu kişi, aşağıdaki sebeplerden biri söz konusu ise bu verileri hemen silmekle yükümlüdür:
(1) Sizinle ilgili kişisel veriler, derlenmiş veya diğer şekillerde işlenmiş oldukları amaçlar için artık gerekli değildir.
(2) İşlemenin DSGVO madde 6, fıkra 1, bent a veya madde 9, fıkra 2, bent a uyarınca dayandığı onayınızı geri alıyorsunuz ve işlemeye yönelik herhangi başka bir hukuki dayanak mevcut değildir. 
(3) İşlemeye karşı DSGVO madde 21, fıkra 1 uyarınca itirazda bulunuyorsunuz ve işlemeye yönelik herhangi öncelikli haklı sebepler mevcut değildir veya işlemeye karşı DSGVO madde 21, fıkra 2 uyarınca itirazda bulunuyorsunuz. 
(4) Sizinle ilgili kişisel veriler usulsüz şekilde işlenmiştir. 
(5) Sizinle ilgili kişisel verilerin silinmesi, sorumlu kişinin tabi olduğu Birlik hukuku veya üye devletlerin hukukuna göre yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gereklidir. 
(6) Sizinle ilgili kişisel veriler, DSGVO madde 8, fıkra 1 uyarınca bilişim şirketinin teklif edilen hizmetleriyle ilgili olarak derlenmiştir.
b) Üçüncü kişilere bilgi
Sorumlu kişi, sizinle ilgili kişisel bilgileri kamuya açıklamış ve DSGVO madde 17, fıkra 1 uyarınca bunların silinmesiyle yükümlü ise, ilgili kişi olarak bu kişisel verilere ait tüm bağlantıların ya da bu kişisel verilerin kopyalarının ya da çoğaltmalarının silinmesini talep etmiş olduğunuza dair, verilerin işlenmesine yönelik olarak kişisel verileri işleyen sorumlu kişileri bilgilendirmek için, mevcut teknolojiyi ve uygulama masraflarını göz önünde bulundurarak ve teknik türde de olmak üzere en uygun önlemleri alacaktır. 
c) İstisnalar
Silme hakkı, aşağıdaki hususlardan dolayı işlemenin gerekli olduğu hallerde mevcut değildir
(1) bilgi ve ifade özgürlüğü hakkının icrası için;
(2) sorumlu kişinin tabi olduğu Birlik ya da üye devletler hukukuna göre işlemeyi gerekli kılan yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için veya kamu menfaatinde bulunan ya da resmi yetkinin icrasında gerçekleşen ve sorumlu kişiye aktarılmış olan bir görevin uygulanması için;
(3) DSGVO madde 9, fıkra 2, bent h ve i ile madde 9, fıkra 3 uyarınca kamu sağlığı alanındaki kamu menfaati sebeplerinden dolayı;
(4) DSGVO madde 89, fıkra 1 uyarınca kamu menfaatinde bulunan arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihsel araştırma amaçları veya istatistik amaçları için, şayet a) kısmında belirtilen hak öngörülebilir şekilde bu işlemenin amaçlarının gerçekleştirilmesini imkansız hale getirir veya ciddi biçimde kısıtlar ise veya
(5) yasal hak taleplerinin geçerli kılınması, yürütümü veya savunması için.

5. Bilgilendirme hakkı
Veri işlemenin düzeltilmesi, silinmesi veya sınırlandırılması hakkını sorumlu kişi nezdinde geçerli kıldığınızda, bu kişi,  sizinle ilgili kişisel verilerin açıklanmış olduğu tüm alıcılara verilerdeki bu düzeltme ya da silmeyi veya işlemenin sınırlandırılmasını, olanak haricinde ya da orantısız bir maliyete bağlı olmadığı sürece bildirmekle yükümlüdür.
Sorumlu kişiye karşı bu alıcı hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz.

6. Veri taşınırlığı hakkı
Sorumlu kişiye sağlamış olduğunuz sizinle ilgili kişisel verileri, yapılandırılmış, geçerli ve makineyle okunabilir bir formatta almaya hakkınız vardır. Ayrıca kişisel verilerin sağlandığı sorumlu kişi tarafından engellenmeksizin bu verileri başka bir sorumlu kişiye gönderme hakkına sahipsiniz, şayet
(1) işleme, DSGVO madde 6, fıkra 1, bent a uyarınca bir onaya veya DSGVO madde 6, fıkra 1, bent b uyarınca bir sözleşmeye dayanır ise ve
(2) işleme, otomatik yöntemler yardımıyla gerçekleşir ise.
Ayrıca bu hakkın icra edilmesi sırasında, sizinle ilgili kişisel verilerin, teknik açıdan mümkün olduğunda, dolaysız olarak bir sorumlu kişiden başka bir sorumlu kişiye gönderilmesi hakkına sahipsiniz. Başka kişilerin özgürlükleri ve hakları bundan dolayı kısıtlanamaz. Veri taşınırlığı hakkı, kamu menfaatinde bulunan ya da resmi yetkinin icrasında gerçekleşen ve sorumlu kişiye aktarılmış olan bir görevin uygulanması için kişisel verilerin işlenmesi için geçerli değildir.

7. İtiraz hakkı
Özel durumunuzdan kaynaklanan sebeplerden dolayı, DSGVO madde 6, fıkra 1, bent e veya f nedeniyle uygulanan sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine her zaman itirazda bulunma hakkınız vardır; bu husus, bu hükümlere dayanan bir profil oluşturma için de geçerlidir. 
Sorumlu kişi, işlemeye yönelik olarak menfaatlerinizi, haklarınızı ve özgürlüklerinizi aşan, korunmaya değer cebri sebepleri göstermediği takdirde veya yasal hak taleplerinin geçerli kılınması, yürütümü veya savunması doğrultusunda bir işleme söz konusu olmadığı sürece sizinle ilgili kişisel verileri artık işlemez.
Sizinle ilgili kişisel veriler eğer doğrudan reklam faaliyetlerinde bulunmak için işlenirse, sizinle ilgili kişisel verilerin bu tür amaçlı reklamlarda işlenmesine karşı her zaman itirazda bulunma hakkınız vardır; bu husus, böyle doğrudan reklamlarla bağlantılı olduğu durumlarda profil oluşturma için de geçerlidir.
Verilerin doğrudan reklam amaçlı işlenmesine itiraz ettiğinizde, sizinle ilgili kişisel veriler artık bu amaçlar için işlenmez.
Bilişim şirketi hizmetlerinin kullanımıyla bağlantılı olarak – 2002/58/AT sayılı direktifi dikkate almaksızın – itiraz hakkınızı, teknik özelliklerin kullanıldığı otomatik yöntemler aracılığı ile 
uygulama olanağından yararlanabilirsiniz.

8. Yasal veri koruma ile ilgili onay bildiriminin iptal hakkı
Yasal veri koruma ile ilgili onay bildiriminizi her zaman iptal etme hakkınız bulunmaktadır. Onayın iptali ile onaydan ötürü iptale kadar gerçekleşen işlemenin yasallığı etkilenmez.

9. Profil oluşturma dahil münferit durumdaki otomatik karar

Size karşı yasal bir etki geliştiren veya buna benzer şekilde önemli ölçüde olumsuz etkileyen – profil oluşturma dahil olmak üzere – salt otomatik bir işlemeye maruz kalmama hakkına sahipsiniz. Bu husus şayet karar
(1) sizinle sorumlu kişi arasında bir sözleşmenin akdi veya ifası için gerekli ise,
(2) sorumlu kişinin tabi olduğu Birliğin veya üye devletlerin yasal düzenlemelerinden dolayı caiz ise ve bu yasal düzenlemeler haklarınız ve özgürlükleriniz ile birlikte haklı menfaatlerinizin korunmasına yönelik tedbirleri içeriyorsa veya
(3) açık onayınız ile gerçekleşir ise geçerli değildir.
Ne var ki bu kararlar, DSGVO madde 9, fıkra 2, bent a veya g geçerli olmadığı ve haklarınız ve özgürlükleriniz ile beraber haklı menfaatlerinizin korunması için uygun tedbirler alınmamış olduğu hallerde, DSGVO madde 9, fıkra 1 uyarınca kişisel verilerin özel kategorilerine dayanmamalıdır.
Paragraf (1) ve (3)’de belirtilen durumlar bakımından sorumlu kişi, haklarınız ve özgürlükleriniz ile beraber haklı menfaatlerinizi korumak için uygun tedbirleri alacak ve bu doğrultuda kendi görüşünün beyanı ve kararın reddi için sorumlu kişi tarafından bir kişinin en azından müdahalesini sonuçlandırma hakkı bulunacaktır. 10. Bir denetim kurumunda şikayet hakkı
Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin, DSGVO Tüzüğünü ihlal etmiş olduğu görüşünde iseniz, diğer usullerle idare hukuku veya mahkemeler ile ilgili bir başvuru yoluna bağlı kalmaksızın, özellikle ikamet yerinizin, iş yerinizin veya varsayılan ihlalin olduğu yerin üye ülkesindeki bir denetim kurumunda şikayette bulunma hakkınız vardır. 
Şikayetin sunulmuş olduğu denetim kurumu, şikayetçiyi, DSGVO madde 78 uyarınca mahkemelere bir başvuru yolu olanağı dahil olmak üzere şikayetin durumu ve sonuçları hakkında bilgilendirecektir.


Çerezler

Web sitemizde bir yorum yazdığınızda bu eylem adınızı, e-posta adresinizi ve web sitesini çerezlerde kaydetmek için bir onay olabilmektedir. Bu eylem, tekrar bir yorum yazarsanız tüm verileri yeniden girmek zorunda kalmamanız için bir konfor işlevidir. Bu çerezler bir yıl boyunca kaydedilir.

Eğer bir hesabınız varsa ve bu web sitesine giriş yaparsanız, tarayıcınızın çerez kabul etmediğini belirlemek için geçici bir çerez kuracağız. Bu çerez kişisel veriler içermez ve tarayıcını kapatırsan silinir.

Giriş için kaydolursanız, giriş bilgilerinizi ve gösterim opsiyonlarınızı kaydetmek için bazı çerezleri kuracağız. Giriş çerezlerinin süresi iki gün sonra ve gösterim opsiyonlarına ait çerezlerin süresi bir yıl sonra dolar. Giriş sırasında “Oturum açık kalsın” seçeneğini belirlerseniz, girişiniz iki hafta boyunca açık bırakılır. Hesabınızdan çıkış ile giriş çerezleri silinir.

Bir yazı işlediğinizde veya yayınladığınızda, tarayıcınızda ilave bir çerez kaydedilir. Bu çerez kişisel veriler içermez ve sadece o anda işlemiş olduğunuz yazının katkı tanıtıcısına atıf yapar. Çerezin süresi bir gün sonra dolar.


Google Haritalar

1. Veri işlemenin tanımlanması ve kapsamı

Web sitemizde Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD (“Google”) firmasına ait Google Haritaları (API) kullanmaktayız. Google Haritalar, coğrafi bilgilerin görsel olarak temsil edilmesine yönelik etkileşimli (ülke) haritaların gösterimi için bir web hizmetidir. Bu hizmetin kullanımı üzerinden kullanıcılara örneğin konumumuz veya ortaklarımızın konumu görüntülenir ve araçla olası bir geliş kolaylaştırılır.

Google Haritalara ait haritanın tümleştirilmiş olduğu alt sayfaların daha aranması sırasında da, web sitemizin kullanımı hakkında (örn. IP adresi gibi) bilgiler, Google’in ABD’deki sunucularına aktarılır ve orada kaydedilir. Bu ise, kullanıcının oturum açacağı Google’ın bir kullanıcı hesabını sağlayıp sağlamadığından veya bir kullanıcı hesabının olup olmamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Kullanıcılar Google’da oturum açarsa, verileriniz doğrudan hesabınıza atanır. Kullanıcılar Google’da profilinizle atamayı istemediğinde, butonun etkinleştirilmesinden önce oturumu kapatmanız gerekir. Google verileri (oturum açmamış olan kullanıcılar için dahi) kullanım profilleri olarak kaydeder ve bunları değerlendirir.

2. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanak

DSGVO madde 6, fıkra 1, bent f, kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine yönelik hukuki dayanağı oluşturur.

3. Veri işlemenin amacı

Amacımız, internet varlığımızda dinamik bir haritanın tümleştirilmesidir. Bu amaçlar DSGVO madde 6, fıkra 1, bent f uyarınca verilerin işlenmesindeki haklı menfaatimizi de kapsar

5. İtiraz ve kaldırma olanağı

Kullanıcılar Google Haritalar kullanımı çerçevesinde verilerin Google’a gönderilmesini kabul etmez ise, kullanıcıların tarayıcıdaki JavaScript uygulamasını kapatması ile Google Haritaların web hizmetini tamamen devreden çıkarma olanağı bulunmaktadır. Google Haritalar ve dolayısıyla bu internet sayfasındaki harita gösterimi bu durumda kullanılamaz.