Protecția datelor

MCS GmbH
Darmer Esch 74 
49811 Lingen
Postfach:18 80, 49788 Lingen
Telefon: +49 15116227101
E-Mail: info@mcs-bau.de

Geschäftsführer: Siegfried Brenner,
Ingo Middendorp
Registergericht Osnabrück 
HRB 211211 
Ust-Id-Nr.: DE 310816695
Steuer-Nr.: 61/200/17112

Bankverbindung

Sparkasse Emsland, Lingen
IBAN: DE96 2665 0001 1091 0566 04
BIC: NOLADE21EMS


Declarație de declinare a răspunderii: În ciuda controlului temeinic de fond, nu ne asumăm nicio răspundere pentru conținutul linkurilor externe. Pentru conținutul paginilor conectate prin linkuri răspund exclusiv administratorii acestora.


Protecția datelor

I. Numele și adresa operatorului

Operatorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) și al altor legi naționale ale statelor membre privind protecția datelor, precum și al celorlalte reglementări de protecție a datelor este: 

Adresa:
MCS GmbH
Darmer Esch 74
49811 Lingen
Tel: +49 15116227101

E-mail: info@mcs-bau.de
Internet: www.mcs-bau.de

 


II. Numele și adresa responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat astfel:

Dl. Holger Brand
E-mail: datenschutz@mcs-bau.de

 


III. Generalități privind prelucrarea datelor

1. Amploarea prelucrării datelor cu caracter personal
Ca principiu, colectăm și utilizăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru punerea la dispoziție a unui site web funcțional, precum și pentru oferirea conținuturilor și serviciilor noastre. Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri are loc de regulă numai în urma consimțământului exprimat de aceștia. Excepții sunt cazurile în care obținerea prealabilă a consimțământului nu este posibilă din motive de fapt, iar prelucrarea datelor este permisă prin lege. 

2. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal
În măsura în care, pentru procesele de prelucrare a datelor cu caracter personal solicităm consimțământul persoanei vizate, temeiul juridic este dat de art. 6, alin.1 lit. a din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) al UE.
La prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea unui contract la care persoana vizată este parte, temeiul juridic îl constituie art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD. Acesta se aplică și proceselor de prelucrare necesare pentru executarea măsurilor precontractuale. Dacă este necesară prelucrarea de date cu caracter personal pentru îndeplinirea unei obligații contractuale căreia îi este supusă compania noastră, atunci temeiul juridic îl constituie art. 6 alin. 1 lit. c din RGPD.
În cazul în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice fac necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, temeiul juridic îl constituie art. 6 alin.1 lit. d din RGPD.
Dacă prelucrarea se realizează pentru protejarea unui interes legitim al companiei noastre sau al unei terțe părți, iar interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu prevalează asupra acestuia, atunci temeiul juridic al prelucrării este art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.

3. Ștergerea datelor și durata de stocare
Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt șterse sau blocate imediat ce scopul stocării a încetat să existe. Stocarea poate continua dacă ea a fost prevăzută de legiuitorul european sau național prin regulamente de drept al Uniunii, prin legi sau prin alte reglementări cărora le este supus operatorul. Blocarea sau ștergerea datelor are loc și dacă expiră perioada de retenție prevăzută de normele sus-numite, cu excepția cazului în care stocarea lor în continuare este necesară pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract.


IV. Punerea la dispoziție a site-ului web și crearea de fișiere jurnal

1. Descrierea și amploarea prelucrării de date

De fiecare dată când accesați pagina noastră de internet, sistemul nostru colectează în mod automatizat date și informații de pe sistemul calculatorului care a accesat pagina.
Astfel, se colectează următoarele date:
(1) Informații referitoare la tipul browserului și versiunea utilizată
(2) Sistemul de operare al utilizatorului
(3) Furnizorul de servicii de internet al utilizatorului
(4) Adresa IP a utilizatorului
(5) Data și ora accesării
(6) Site-urile web de pe care sistemul utilizatorului a ajuns pe pagina noastră de internet
(7) Paginile web pe care sistemul utilizatorului le accesează prin intermediul site-ului nostru web

De asemenea, datele sunt stocate în fișierele jurnal ale sistemului nostru. Aceste date nu sunt stocate împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.

2. Temeiul juridic al prelucrării datelor 
Temeiul juridic pentru stocarea temporară a datelor și fișierelor jurnal este art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.

3. Scopul prelucrării datelor

Stocarea temporară de către sistem a adresei IP este necesară pentru a face posibilă livrarea site-ului web către calculatorul utilizatorului. Pentru aceasta, adresa IP a utilizatorului trebuie stocată pe toată perioada sesiunii.

Informația este stocată în fișierele jurnal pentru a asigura funcționalitatea site-ului web. În plus, datele folosesc la optimizarea site-ului web și la garantarea securității sistemelor noastre informatice. În acest context nu are loc o interpretare a datelor în scopuri de marketing.

În aceste scopuri constă și interesul nostru legitim privind prelucrarea datelor, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.

4. Durata stocării datelor
Datele vor fi șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului colectării lor. În cazul colectării datelor pentru punerea la dispoziție a site-ului web, ele sunt șterse la încheierea sesiunii respective. 
În cazul stocării datelor în fișiere jurnal, ele vor fi șterse cel târziu după șapte zile. Nu este posibilă stocarea lor o perioadă suplimentară. În acest caz, adresele IP ale utilizatorilor vor fi șterse sau depersonalizate pentru a nu mai permite asocierea lor cu clientul care a accesat site-ul.

5. Posibilitatea de obiecție și eliminare
Colectarea datelor pentru punerea la dispoziție a site-ului web și stocarea datelor în fișierele jurnal este absolut necesară pentru administrarea paginii de internet. Drept urmare, utilizatorul nu are posibilitatea de a se opune. 


V. Formularul de contact și contactarea prin e-mail

1. Descrierea și amploarea prelucrării datelor

Pe pagina noastră de Internet există un formular de contact pe care îl puteți folosi pentru a lua legătura cu noi în mod electronic. Dacă un utilizator face uz de această posibilitate, atunci datele introduse în câmpurile formularului ne vor fi transmise și vor fi stocate de noi. Aceste date sunt:

(1) Nume
(2) E-Mail
(3) Telefon
(4) Stradă
(5) Cod poștal
(6) Localitate
(7) Mesaj

Pentru prelucrarea datelor, în cadrul procesului de trimitere vi se solicită consimțământul și se face trimitere la prezenta politică de confidențialitate.

În mod alternativ, ne puteți contacta și prin adresa de e-mail pusă la dispoziție. În acest caz se vor stoca datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise împreună cu e-mailul. 

În acest context nu are loc un transfer al datelor către terți. Datele sunt folosite exclusiv pentru prelucrarea conversației.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor atunci când există consimțământul utilizatorului este art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor transmise prin e-mail este art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. În cazul în care contactarea prin e-mail are drept scop încheierea unui contract, temeiul juridic pentru prelucrare este constituit de art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD.

3. ZScopul prelucrării datelor
Prelucrarea datelor cu caracter personal din câmpurile formularului de contact servește exclusiv procesării solicitării dvs. În cazul în care ne contactați prin e-mail, acesta constituie și interesul legitim necesar pentru prelucrarea datelor.
Celelalte date cu caracter personal prelucrate în timpul procesului de trimitere servesc la evitarea abuzurilor care vizează formularul de contact și la asigurarea securității sistemelor noastre informatice.

4. Durata stocării datelor
Datele vor fi șterse imediat ce acestea nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului colectării lor. Pentru datele cu caracter personal din câmpurile formularului de contact și pentru cele transmise prin e-mail, aceasta se întâmplă atunci când respectiva conversație cu utilizatorul s-a încheiat. Conversația se încheie atunci când din circumstanțe rezultă că tema respectivă a fost clarificată definitiv. 
5. Posibilitatea de obiecție și eliminare
Utilizatorul are în orice moment posibilitatea de a revoca consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă utilizatorul ne contactează prin e-mail, acesta se poate opune în orice moment stocării datelor sale cu caracter personal. Într-un asemenea caz, conversația nu va mai fi continuată, iar toate datele cu caracter personal stocate în procesul de contact vor fi șterse.
5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezoge-nen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er der Spei-cherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden.
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.


VI. Drepturile persoanei vizate

Dacă se prelucrează datele dvs. cu caracter personal, aveți calitatea de persoană vizată în sensul RGPD și dispuneți de următoarele drepturi față de operator:

1. Dreptul la informare și acces
Puteți solicita operatorului o confirmare cu privire la prelucrarea sau nu de către noi a unor date cu caracter personal care vă privesc. 
Dacă o asemenea prelucrare are loc, puteți solicita operatorului informații cu privire la următoarele:
(1) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
(2) categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
(3) destinatarii, respectiv categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le sunt încă divulgate datele cu caracter personal care vă privesc;
(4) durata planificată a stocării datelor cu caracter personal ce vă privesc sau, dacă nu sunt posibile informații concrete cu privire la aceasta, criteriile pentru stabilirea perioadei de retenție a datelor;
(5) existența unui drept la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ce vă privesc, a unui drept de restricționare a prelucrării de către operator sau a unui drept la opoziție împotriva acestei prelucrări; 
(6) existența dreptului de depunere a unei plângeri la autoritatea de supraveghere;
(7) toate informațiile disponibile cu privire la originea datelor, dacă datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată;
(8) existența unui proces de decizie automatizat, inclusiv creare de profiluri, conform art. 22 alin. 1 și 4 din RGPD și – cel puțin în aceste cazuri – informații relevante cu privire la logica acestuia, precum și la amploarea și efectele preconizate ale unei asemenea prelucrări pentru persoana vizată.
Aveți dreptul să solicitați informații cu privire la eventualul transfer într-o țară terță sau către o organizație internațională al datelor cu caracter personal care vă privesc. În acest context puteți solicita informări cu privire la garanțiile adecvate legate de transfer, conform art. 46 din RGPD.

2. Dreptul la rectificare 
SieFață de operator, aveți dreptul la rectificarea și/sau completarea datelor, dacă datele cu caracter personal prelucrate și care vă privesc sunt incorecte sau incomplete. Operatorul trebuie să le corecteze imediat.

3. Dreptul la restricționarea prelucrării
În condițiile de mai jos, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc:
(1) atunci când contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
(2) atunci când prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora;
(3) atunci când operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal pentru scopurile prelucrării, însă dvs. aveți nevoie de ele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
(4) atunci când v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. 1 din RGPD și încă nu este clar dacă drepturile legitime al operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.
Dacă s-a restricționat prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc, aceste date pot – cu excepția stocării – să fie prelucrate numai cu consimțământul dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice ori juridice sau din motive de interese publice importante ale Uniunii sau ale unui stat membru.
Dacă prelucrarea a fost restricționată în conformitate cu condițiile de mai sus, operatorul vă va informa înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

4. Dreptul la ștergerea datelor
a) Obligativitatea ștergerii datelor
Puteți solicita operatorului ștergerea imediată a datelor cu caracter personal care vă privesc, iar operatorul este obligat să le șteargă fără întârzieri nejustificate, atunci când se aplică unul din următoarele motive:
(1) datele cu caracter personal care vă privesc nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau prelucrate.
(2) revocați consimțământul pe care se întemeia prelucrarea în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a sau art. 9 alin. 2 lit. a din RGPD, și prelucrarea nu are alt temei juridic. 
(3) vă opuneți prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. 1 din RGPD și nu există motive legitime pentru prelucrare care să prevaleze asupra drepturilor dvs. sau vă opuneți prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. 2 din RGPD. 
(4) datele cu caracter personal care vă privesc au fost prelucrate ilegal. 
(5) ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale a operatorului în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu legislația statelor membre. 
(6) datele cu caracter personal care vă privesc au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale în conformitate cu art. 8 alin. 1 din RGPD.
b) Informații către terți.
Dacă operatorul a publicat datele dvs. cu caracter personal și este obligat să le șteargă în conformitate cu art. 17 alin. 1 din RGPD, acesta va lua măsurile adecvate, inclusiv de ordin tehnic, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că dvs. ca persoană vizată ați solicitat ștergerea de către aceștia a tuturor linkurilor către aceste date cu caracter personal sau a copiilor și replicărilor acestor date cu caracter personal. 
c) Excepții
Dreptul la ștergere nu există dacă prelucrarea este necesară
(1) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;
(2) pentru îndeplinirea unei obligații legale care impune prelucrarea conform dreptului Uniunii sau al statelor membre căruia este supus operatorul sau pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea unei autorități publice cu care a fost investit operatorul;
(3) din motive de interes public în domeniul sănătății publice conform art. 9 alin. 2 lit. h și i, precum și art. 9 alin. 3 din RGPD ;
(4) pentru scopuri de arhivare, cercetare științifică și istorică în interes public sau pentru scopuri statistice în conformitate cu art. 89 alin. 1 din RGPD, în măsura în care dreptul menționat la litera a) face imposibilă realizarea scopurilor acestei prelucrări ori le afectează în mod semnificativ, sau
(5) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță.

5. Dreptul la notificare
Dacă ați făcut uz de dreptul dvs. de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării față de operator, acesta este obligat să comunice această rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării datelor tuturor destinatarilor cărora le-au fost divulgate datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi și cheltuieli disproporționat de mari.
Aveți dreptul ca operatorul să vă informeze cu privire la acești destinatari.

6. Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul să primiți într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit în mod automat datele cu caracter personal care vă privesc și pe are le-ați pus la dispoziția operatorului. În plus, aveți dreptul de a transmite unui alt operator aceste date, fără a fi împiedicat să o faceți de către operatorul căruia i-ați pus la dispoziție datele cu caracter personal, în măsura în care
(1) prelucrarea se bazează pe un consimțământ în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD sau art. 9 alin. 2 lit. a din RGPD și
(2) prelucrarea are loc prin procese automatizate.
În exercitarea acestui drept, mai aveți și dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal ce vă privesc să fie transmise direct de către un operator unui alt operator, dacă acest lucru este posibil sub aspect tehnic. Nu este permisă însă afectarea drepturilor și libertăților altor persoane. Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică unei prelucrări a datelor cu caracter personal care este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea unei autorități publice cu care a fost investit operatorul.

7. Dreptul la opoziție
Aveți dreptul, din motive ce țin de situația dvs. particulară, să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal realizate în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. e sau f din RGPD; acest lucru se aplică și pentru crearea de profiluri bazată pe aceste prevederi. 
Operatorul nu va mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că prelucrarea are drept scop constatarea, exercitarea și apărarea unor drepturi în instanță.
Dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate pentru marketing direct, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în asemenea scopuri publicitare; acest lucru se aplică și creării de profiluri, dacă aceasta are loc în legătură cu marketingul direct.
Dacă vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, datele cu caracter personal care vă privesc nu vor mai fi prelucrate în acest scop.
În contextul utilizării serviciilor societății informaționale, aveți posibilitatea – fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE – de a vă exercita dreptul la opoziție prin intermediul unor procedee automatizate, care folosesc specificații tehnice.

8. Dreptul de revocare a consimțământului de prelucrare a datelor
Aveți dreptul să revocați în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor. Prin revocarea consimțământului nu se aduce atingere legalității prelucrării realizate în baza consimțământului până la momentul revocării.

9. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Aveți dreptul să nu fiți supus(ă) unui proces decizional bazat exclusiv pe o prelucrare automatizată – inclusiv creare de profiluri – care produce efecte juridice ce vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest lucru nu se aplică atunci când decizia 
(1) este necesară pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract între dvs. și operator,
(2) este autorizată în baza prevederilor legale ale Uniunii sau ale statelor membre cărora le este supus operatorul și aceste prevederi legale cuprind măsuri adecvate pentru garantarea drepturilor și libertăților dvs. precum și a intereselor dvs. legitime sau
(3) se bazează pe consimțământul dvs. explicit.
Aceste decizii nu pot însă avea la bază categoriile speciale de date cu caracter personal menționate în art. 9 alin. 1 din RGPD, cu excepția cazului în care se aplică art. 9 alin. 2 lit. a sau g din RGPD și au fost instituite măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților, precum și a intereselor dvs. legitime.
Cu privire la cazurile menționate la punctele (1) și (3), operatorul pune în aplicare măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților, precum și a intereselor dvs. legitime, care includ cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, de a-și expune propriul punct de vedere și de a contesta decizia. 10. Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere
Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru de domiciliu, în cel în care vă aveți locul muncă sau în cel în care s-a produs presupusa încălcare, dacă considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă RGPD. 
Autoritatea de supraveghere la care a fost depusă plângerea va notifica reclamantul cu privire la stadiul și rezultatele plângerii depuse, inclusiv cu privire la posibilitatea unei căi de atac judiciare în conformitate cu art. 78 din RGPD.


Modulele cookie

Atunci când scrieți un comentariu pe site-ul nostru web, acest lucru poate reprezenta un consimțământ pentru a vă stoca numele, adresa de e-mail și site-ul web. Aceasta este o funcție de confort, pentru ca dvs. să nu trebuiască să reintroduceți toate aceste date atunci când scrieți un nou comentariu. Aceste module cookie sunt stocate timp de un an.

Dacă aveți un cont și vă autentificați pe acest site web, vom seta un modul cookie temporar pentru a stabili dacă browserul dvs. acceptă module cookie. Acest modul cookie nu conține date cu caracter personal și este eliminat la închiderea de către dvs. a browserului.

Atunci când vă autentificați, vom seta câteva module cookie pentru a salva informațiile dvs. de autentificare și opțiunile de afișare. Modulele cookie de autentificare expiră după două zile, iar modulele cookie pentru opțiunile de afișare expiră după un an. Dacă la autentificare ați selectat „Rămâi autentificat”, autentificarea dvs. va fi menținută timp de două săptămâni. La deconectarea din contul dvs., modulele cookie de autentificare sunt șterse.

Atunci când editați sau publicați un articol, în browserul dvs. va fi salvat un modul cookie suplimentar. Acest modul cookie nu conține date cu caracter personal și face doar trimitere la ID-ul articolului pe care tocmai l-ați editat. Modulul cookie expiră după o zi.


Hărți Google (Google Maps)

1. Descrierea și amploarea prelucrării de date

Pe site-ul nostru web folosim Google Maps (API) de la compania Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). Google Maps este un serviciu web pentru redarea de hărți interactive și reprezentarea vizuală a informațiilor geografice. Prin intermediul acestui serviciu, utilizatorilor li se afișează de pildă locația noastră sau cea a partenerilor noștri și li se facilitează accesul rutier.

Încă de la accesarea respectivelor subpagini în care este integrată harta Google Maps, informații referitoare la utilizarea site-ului nostru web (de ex. adresa IP) sunt transmise către serverele Google din SUA și stocate acolo. Acest lucru are loc indiferent dacă Google pune la dispoziție un cont de utilizator prin care utilizatorul este autentificat sau dacă nu există un cont de utilizator. Dacă utilizatorii sunt autentificați în contul Google, datele acestora vor fi asociate direct contului lor. Dacă utilizatorii nu își doresc asocierea cu profilul lor din cadrul Google, atunci aceștia trebuie să se deconecteze din contul Google înainte de activarea butonului. Google stochează datele (inclusiv pentru utilizatorii neautentificați) sub formă de profiluri de utilizatori și le analizează.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor este art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.

3. Scopul prelucrării datelor

Scopul nostru este integrarea unei hărți dinamice în pagina noastră de internet. În aceste scopuri constă și interesul nostru legitim privind prelucrarea datelor, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.

5. Posibilitatea de obiecție și eliminare

Dacă utilizatorii nu sunt de acord cu transmiterea datelor lor către Google în cadrul utilizării Google Maps, aceștia au posibilitatea de a dezactiva complet serviciul web al Google Maps, prin dezactivarea aplicației JavaScript din browser. În acest caz, Google Maps și, implicit, și afișajul hărții pe această pagină de internet nu mai pot fi folosite.