IMPRESUM / ZAŠTITA PODATAKA

MCS GmbH
Darmer Esch 74
49811 Lingen
Postfach:18 80, 49788 Lingen
Telefon: +49 15116227101
E-Mail: info@mcs-bau.de

Direktor: Siegfried Brenner,
Ingo Middendorp
Registarski sud Osnabrück
HRB 211211
PDV ID broj: DE 310816695
Porezni broj: 61/200/17112

Bankovni podaci

Sparkasse Emsland, Lingen
IBAN: DE96 2665 0001 1091 0566 04
BIC: NOLADE21EMS


Odricanje odgovornosti: Unatoč pažljivoj kontroli sadržaja, ne preuzimamo odgovornost za sadržaj vanjskih poveznica.


Zaštita podataka

I. I. Ime i adresa odgovorne osobe

Odgovorna osoba u smislu Uredbe o općoj zaštiti podataka i drugih nacionalnih zakona o zaštiti podataka država članica, kao i drugih propisa o zaštiti podataka je:

Adresse:
MCS GmbH
Darmer Esch 74
49811 Lingen
Tel: +49 15116227101

Mail: info@mcs-bau.de
Internet: www.mcs-bau.de


II. Naziv i adresa službenika za zaštitu podataka

Mogućnost kontaktiranja odgovornog službenika za zaštitu podataka:

Holger Brand
Email: datenschutz@mcs-bau.de


III. Opće informacije o obradi podataka

1. Opseg obrade osobnih podataka

Osobne podatke naših korisnika načelno prikupljamo i koristimo samo u slučaju kada je to nužno za uspješno funkcioniranje internetske stranice te za naš sadržaj i usluge.
Prikupljanje i upotreba osobnih podataka redovito se odvija samo nakon pristanka korisnika. Iznimka je moguća u onim slučajevima kada prethodno pribavljanje privole nije moguće zbog stvarnih razlog, a obrada podataka je dozvoljena na osnovi zakonskih propisa.

2. Pravna osnova za obradu osobnih podataka
Ukoliko dobijemo suglasnost ispitanika za obradu osobnih podataka, članak 6 stavak 1 a Opće uredbe EU-a o zaštiti podataka (DSGVO) služi kao pravni temelj.
Članak 6. stavak b Opće uredbe o zaštiti podataka DSGVO služi kao pravni temelj za obradu osobnih podataka potrebnih za ispunjenje ugovora u kojem je stranka nositelj podataka. To se također odnosi na postupke obrade koji su potrebni za provođenje predugovornih mjera. U mjeri u kojoj je obrada osobnih podataka nužna za ispunjenje zakonske obveze kojoj podliježe naša tvrtka, članak 6 stavak1 c DSGVO.
U slučaju da vitalni interesi nositelja podataka ili druge fizičke osobe zahtijevaju obradu osobnih podataka, kao pravni temelj služi članak 6. stavak 1. DSGVO.
Ako je obrada nužna za zaštitu interesa naše tvrtke ili treće strane i ako interesi, temeljna prava i temeljne slobode dotične osobe ne pretežu nad prvim interesom, onda kao pravni temelj služi  članak 6. stavak 1. DSGVO.

3. Razdoblje brisanje i pohrane podataka
Osobni podaci bit će izbrisani ili blokirani čim istekne svrha pohrane. Osim toga, pohrana se može obaviti ako je to predviđeno propisima europskog ili nacionalnog zakonodavca ili zakonima i drugim odredbama Unije koji se primjenjuju na odgovornu osobu. Podaci će također biti blokirani ili izbrisani ako istekne rok pohrane propisan navedenim standardima, osim ako postoji potreba za daljnjom pohranom podataka za sklapanje ili ispunjenje ugovora.


IV. Pružanje web stranice i izrada log datoteka

1. Opis i opseg obrade podataka
Svaki put kada se pristupi našoj web stranici, naš sustav automatski prikuplja podatke i informacije iz računalnog sustava uređaja koji pristupa.
Ovdje se prikupljaju sljedeći podaci:
(1) informacije o vrsti preglednika i korištenoj verziji
(2) operativni sustav korisnika
(3) pružatelj internetskih usluga korisnika
(4) IP adresa korisnika
(5) datum i vrijeme pristupa
(6) web-stranice s kojih je sustav korisnika pristupio našoj internetskoj stranici 
(7) web-stranice kojima sustav korisnika/korisnice pristupa putem naše web-stranice

Podaci se također pohranjuju u log datotekama našeg sustava.t. Eine Ne dolazi do pohrane tih podataka zajedno s drugim osobnim podacima korisnika.

2. Pravna osnova za obradu podataka 
Pravna osnova za privremenu pohranu podataka i log datoteka jest članak 6. stavak 1. točka f DSGVO.

3. Svrha obrade podatakabr

Privremena pohrana IP adrese od strane sustava nužna je kako bi se omogućila isporuka web- stranice na računalo korisnika.U tu svrhu mora IP adresa korisnika/korisnice ostati pohranjena tijekom trajanja sesije. Pohrana log datoteka uslijedit će kako bi se osigurala funkcionalnost web-stranice.Osim toga podaci nam služe za optimizaciju web-stranice i osiguravanje sigurnosti naših sustava informacijskih tehnologija. U tom kontekstu ne provodi se vrednovanje podataka za marketinške svrhe.U te svrhe postoji i naš legitimni interes za obradu podataka prema članku 6. stavku 1. točki f DSGVO.

4. Trajanje pohrane
Podaci se brišu čim više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe njihova prikupljanja. Kod bilježenja podataka za pripremu web-stranice je to slučaj kada određena sesija završi. U slučaju pohrane podataka u log datotekama to se događa najkasnije nakon sedam dana. Pohrana i iza toga datuma je moguća. U tom slučaju, IP adrese korisnika se brišu ili otuđuju, tako da dodjeljivanje pozivajućeg klijenta više nije moguće.

5. Mogućnost ulaganja prigovora i uklanjanja
Bilježenje podataka za pripremu web-stranice i pohrana podataka u log datotekama nužno je potrebno za rad internetske stranice.

Sukladno tome, korisnik nema mogućnost ulaganja prigovora.


V. Obrazac za kontakt i kontakt putem e-pošte

1. Opis i opseg obrade podataka
Na našoj web stranici postoji obrazac za kontakt, koji se može koristiti za elektronički kontakt. Ako je korisnik prihvatio ovu opciju, podaci uneseni u masku unosa bit će nam preneseni i spremljeni. Ti podaci su:

(1) Ime
(2) E-Mail
(3) Telefon
(4) Ulica
(5) Poštanski broj
(6) Mjesto
(7) Poruka

Za obradu podataka u okviru postupka slanja se pribavlja vaša privola i upućuje se na ovu Izjavu o zaštiti podataka.

Alternativno je moguć kontakt putem navedene e-mail adrese.

U tom se slučaju pohranjuju osobni podaci korisnika koji se prenose putem e-mail adrese.

U tom pogledu nema prosljeđivanja podataka trećoj strani.

Podaci se upotrebljavaju isključivo za obradu konverzacije.

2. Pravna osnova za obradu podataka
Pravna osnova za obradu podataka kod postojanja privole korisnika/korisnice jest članak 6. stavak 1. točka a DSGVO. Pravna osnova za obradu podataka prenesenih tijekom slanja e-maila jest članak 6. stavak 1. točka f DSGVO. Аkо e-mail kontakt ima za cilj sklapanje ugovora, onda je dodatna pravna osnova za obradu članak 6. stavak 1. točka f DSGVO.

3. Svrha obrade podataka
Obrada osobnih podataka iz maske za unos služi nam samo za obradu kontakata. U slučaju kontakta putem e-maila, navedeno predstavlja nužan legitiman interes za obradu podataka. Оstali osobni podaci obrađeni tijekom postupka slanja služe za sprječavanje zloupotrebe obrasca za kontakt i osiguravanje sigurnosti naših sustava informacijskih tehnologija.

4. Trajanje pohrane
Podaci se brišu čim više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe njihova prikupljanja. Za osobne podatke iz maske za unos obrasca za kontakt i one koji se šalju e-mailom to se čini kada je dotična konverzacija s korisnikom završena. Konverzacija završava kada se iz okolnosti može zaključiti da je dotično činjenično stanje zaključno razjašnjeno.

5. Mogućnost ulaganja prigovora i uklanjanja
Korisnik/korisnica u svakom trenutku može povući privolu za obradu osobnih podataka. Ako nam se korisnik obrati putem e-maila, on ili ona može u svakom trenutku uložiti prigovor na pohranu osobnih podataka. U tom slučaju konverzacija se ne može nastaviti. U tom slučaju brišu se svi osobni podaci pohranjeni tijekom kontaktiranja


VI. Prava ispitanika

Ako se obrađuju vaši osobni podaci, ako ste ispitanik sukladno DSGVO, sljedeća vam prava pripadaju u odnosu na voditelja obrade:

1. Pravo na pružanje informacija
Od odgovorne osobe možete zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li osobne podatke koji se odnose na vas.
Ako takva obrada postoji, od odgovorne osobe možete zatražiti sljedeće podatke:

(1) svrhe za koje se obrađuju osobni podaci;
(2) kategorije osobnih podataka koji se obrađuju;
(3) primatelji ili kategorije primatelja, kojima su priopćeni ili će biti tek priopćeni vaši osobni podaci;
(4) planirano trajanje pohrane vaših osobnih podataka ili, ako su dostupne određene informacije, kriteriji za određivanje trajanja pohrane;
(5) postojanje prava na ispravak ili brisanje osobnih podataka o vama, pravo na ograničavanje obrade od strane odgovorne osobe ili pravo prigovora na takvu obradu; 
(6) postojanje prava na žalbu nadzornom tijelu;
(7) sve dostupne informacije o izvoru podataka ako se osobi podaci ne prikupljaju od nositelja podataka;
(8) postojanje automatiziranog donošenja odluka uključujući profiliranje sukladno članku 22 stavka 1 i 4 DSGVO – barem u tim slučajevima – smislene informacije o involviranoj logici i opseg i namjeravan učinak takve obrade na nositelja podataka.

Imate pravo tražiti informacije o tome da li su vaši osobni podaci preneseni trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. S tim u vezi, možete zatražiti odgovarajuća jamstva u skladu s člankom 46 DSGVO o obavještavanju u vezi s prijenosom podataka.

2. Pravo na ispravak 
Imate pravo na ispravak i/ili dopunu naspram odgovornoj osobi, ako obrađeni osobni podaci nisu točni ili su nepotpuni. Odgovorna osoba mora izvršiti ispravak bez odlaganja.

3. Pravo na ograničenje obrade
Ograničenje obrade osobnih podataka možete zatražiti pod sljedećim uvjetima:

(1) ako osporavate točnost vaših osobnih podataka tijekom određenog vremenskog razdoblja, koje omogućuju odgovornoj osobi da potvrdi točnost vaših osobnih podataka;
(2) obrada je nezakonita, a vi odbijete brisati osobne podatke i umjesto toga tražite ograničenje korištenja osobnih podataka;
(3) odgovorno tijelo više ne treba osobne podatke u svrhu obrade, ali ih vi trebate radi dokazivanja prava, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva, ili
(4) ako ste uložili prigovor sukladno članku 21. stavak 1. DSGVO i još nije utvrđeno jesu li opravdani razlozi odgovorne osobe naspram razlozima vašim osnovama.

Ako je obrada osobnih podataka o vama ograničena, ti se podaci,  koji su poslani s vašeg računala, mogu koristiti samo uz vaš pristanak ili u svrhu utvrđivanja, ostvarivanja ili branjenja pravnih zahtjeva ili zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog razloga od važnog javnog interesa Unije ili države članice.

Ako je ograničenje obrade ograničeno u skladu s gore navedenim uvjetima, odgovorna osoba će vas obavijestiti prije ukidanja ograničenja.

4. Pravo na brisanje
a) Obveza brisanja
Možete od odgovorne osobe zatražiti momentano brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas, a odgovorna osoba je dužna odmah obrisati te podatke ukoliko postoji jedan od sljedećih razloga:

(1.) Vaši osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.

(2.) Opozivate svoj pristanak na obradu sukladno članku 6. stavak 1. a ili članku 9. stavak 2. DSGVO i nema druge pravne osnove za obradu.

(3.) Ulažete prigovor na obradu sukladno članku 21. stavak 1. DSGVO i ne postoje prethodno opravdani razlozi za obradu, ili ulažete prigovor na obradu sukladno članku 21. Stavak 2 DSGVO.

(4) Vaši osobni podaci su obrađeni nezakonito.

(5.) Brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas je potrebno je za ispunjenje zakonske obveze prema pravu Unije ili zakonu država članica kojoj podliježe odgovorna osoba.

(6.) Osobni podaci koji se odnose na korisnika koristili su se u vezi s uslugama informacijskog društva koje se pružaju u skladu s člankom 8. stavak 1. DSGVO.
b) Davanje podataka trećim stranama
Ako je odgovorna osoba objavila osobne podatke o vama u javnosti i ako je prema članku 17. stavak 1. DSGVO obvezan brisati ih, tada poduzima mjere, imajući u vidu dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, uključujući odgovarajuće tehničke mjere, za informiranje odgovorne osobe za obradu podataka, koji obrađuju osobne podatke za koje od vas ima zahtjev za brisanje svih osobnih podataka ili kopija ili replikacije takvih osobnih podataka.                          

c) Iznimke
Pravo na brisanje ne postoji ako je obrada neophodna
(1.) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
(2.) radi ispunjavanja zakonske obveze, koja je propisana zakonom Unije ili država članica kojima podliježe odgovorna osoba ili radi obavljanja zadaće od javnog interesa ili slijedi u izvršenju javnih ovlasti, koje su prenesene odgovornoj osobi;
(3.) iz razloga od javnog interesa u području javnog zdravstva članak 9. stavak 2. lit. h i i, kao i članak. 9 stavak 3 DSGVO;
(4.) za arhivske svrhe od javnog interesa, znanstvene ili povijesne svrhe istraživanja ili za statističke svrhe članak 89. stavak 1. DSGVO, ako navedeno pravo iz stavka 1. vjerojatno da će onemogućiti ili ozbiljno utjecati na postizanje ciljeva te obrade, ili
(5.) radi dokazivanja prava, izvršenja ili obrane pravnih zahtjeva.

5. Pravo na obavješćivanje
Ako ste od odgovorne osobe zahtijevali ispravak, brisanje i ograničenje obrade, ista je dužna obavijestiti sve primatelje, kojima su priopćeni vaši osobni podaci, o ispravku ili brisanju podataka ili ograničenju obrade, osim ako se to dokaže kao nemoguće ili uključuje nerazmjeran napor.Imate pravo od odgovorne osobe da bude obaviješteni o tim primateljima.

6. Pravo na prijenos podataka
Imate pravo primati osobne podatke, koje ste dali odgovornoj osobi, u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu.

Osim toga, imate pravo prenositi te podatke drugoj odgovornoj osobi bez ograničenja od strane odgovorne osobe kojoj su predani osobni podaci, pod uvjetom da
(1.) se obrada temelji na pristanku sukladno članku 6. stavak 1. DSGVO ili članku 9. stavak 2.  DSGVO ili na temelju ugovora članak 6. stavak 1. točka b DSGVO i
(2.) da se obrada vrši pomoću automatiziranih postupaka.

U ostvarivanju ovog prava, također imate pravo ishoditi da se vaši osobni podaci izravno prenose od jedne odgovorne osobe na drugu odgovornu osobu, ukoliko je to tehnički izvedivo.

Time se ne smije utjecati na slobodu i prava drugih osoba.

Pravo na prenosivost podataka ne važi za obradu osobnih podataka potrebnih za obavljanje zadaće u javnom interesu ili u obavljanju službene ovlasti, koja je prenesena odgovornoj osobi.

7. Pravo na žalbu
Imate pravo u bilo koje vrijeme, iz razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije, uložiti žalbu protiv obrađivanja vaših osobnih podataka, sukladno članku 6. stavak 1. točka e ili f DSGVO; to se odnosi i na profiliranje na temelju tih odredbi.

Odgovorna osoba više neće obrađivati osobne podatke koji se odnose na vas, osim ako ne može dokazati nužne legitimne razloge za obradu, koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili je obrada u svrhu dokazivanja prava, provođenja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ako se osobni podaci koji se tiču vas obrađuju u svrhu izravnog marketinga, u bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka u svrhu takvog oglašavanja; to se odnosi i na profiliranje ukoliko je povezano s takvim izravnim oglašavanjem.

Ako uložite žalbu na obradu za izravne marketinške svrhe, vaši se osobni podaci više neće obrađivati u ove svrhe.

Bez obzira na Direktivu 2002/58 / EG, u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva imate mogućnost ostvarivanja prava na žalbu putem automatiziranih postupaka, koji koriste tehničke specifikacije.

8. Pravo na opoziv Izjave o pristanku za zaštitu podataka
Imate pravo u bilo kojem trenutku opozvati svoju Izjavu o zaštiti podataka. Opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade obavljene na temelju suglasnosti do opoziva.

9. Automatizirana odluka u pojedinačnom slučaju uključujući profiliranje

Imate pravo ne biti podvrgnuti odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja ima pravni učinak na vas ili, na sličan način značajno utječe na to. 

Ovo se ne odnosi, ako je odluka 
(1.) potrebna za zaključivanje ili izvršenje ugovora između vas i odgovorne osobe,
(2.) dopuštena, na temelju zakona Unije ili država članica kojima podliježe odgovorna osoba, te pravni propisi sadržavaju odgovarajuće mjere za zaštitu vaših prava i sloboda i vaših legitimnih interesa ili
(3.) uslijedila uz vašu izričitu suglasnost.

Međutim, ove odluke ne smiju se temeljiti na posebnim kategorijama osobnih podataka u skladu s člankom 9 stavak 1 DSGVO, osim ako ne važi članak 9 stavka 2 točka a ili g i nisu poduzete primjerene mjere za zaštitu prava i sloboda i vaših legitimnih interesa.

Što se tiče u (1.). i (3.) navedenim slučajevima, odgovorna osoba poduzima odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i vaših legitimnih interesa, uključujući barem pravo na dobivanje intervencije osobe od strane odgovorne osobe, da izrazi svoje stajalište i osporava odluku.

10. Pravo na pritužbu nadzornom tijelu
Bez utjecaja na bilo koji drugi administrativni ili pravni lijek, imate pravo prigovora nadzornom tijelu, posebice u državi članici vašeg prebivališta, mjestu rada ili mjestu navodnog kršenja, ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka krši DSGVO.

Nadzorno tijelo kojem je pritužba podnesena obavještava podnositelja žalbe o statusu i rezultatima prigovora, uključujući i mogućnost pravnog lijeka na temelju članka 78. DSGVO.


Kolačići

Ako ostavite komentar na našoj web stranici, možete se odlučiti za spremanje svog imena, adrese e-pošte i web stranice u kolačiće.

Ovo je pogodna značajka jer kada ćete idući put pisati komentar ne morate ponovno unositi sve ove podatke.

Ovi kolačići pohranjuju se godinu dana.

Ako imate račun i prijavite se na ovu stranicu, postavit ćemo privremeni kolačić kako bismo utvrdili prihvaća li vaš preglednik kolačiće.

Ovaj kolačić ne sadrži osobne podatke i odbacuje se kada zatvorite svoj preglednik.

Kada se prijavite, postavit ćemo određene kolačiće za spremanje vaših podataka za prijavu i opcije prikaza.

Kolačići za prijavu istječu nakon dva dana, a kolačići opcije prikaza nakon godinu dana

Ako prilikom prijave odaberete „Ostani prijavljen”, vaša će se prijava čuvati dva tjedna.

Odjavom s računa, kolačići za prijavu bit će izbrisani.

Ako uređujete ili objavite članak, dodatni kolačić bit će pohranjen u vašem pregledniku.

Ovaj kolačić ne sadrži osobne podatke i odnosi se samo na ID posta članka koji ste upravo uredili.

Kolačić istječe nakon jednog dana.


Google Maps

1. Opis i opseg obrade podataka
Na našoj web stranici koristimo Google Maps (API) od Google LLC., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD (“Google”).

Google Maps je web servis za prikaz interaktivnih (kopnenih) karata u svrhu vizualnog prikaza zemljopisnih informacija.

Korištenjem ove usluge korisniku se prikazuje naša lokacija ili lokacija naših partnera, te im je lakše doći do nas.

Čim pozovete podstranice u koje je integrirana karta Google Maps, informacije o korištenju naše web stranice (kao što je IP adresa) prenose se na Googleove poslužitelje u SAD-u te se tamo pohranjuju.

To se događa neovisno o tome pruža li Google korisnički račun putem kojeg se korisnik prijavljuje ili račun ne postoji.

Ako je korisnik prijavljeni na Google, njegovi će podaci biti izravno dodijeljeni njihovom računu.

Ako korisnik ne želi da njegov profil bude povezan s Google profilom, mora se odjaviti prije aktivacije gumba.

Google te podatke (čak i za korisnike koji nisu prijavljeni) pohranjuje u obliku profila korištenja i ocjenjuje ih.

2. Pravna osnova za obradu osobnih podataka
Kao pravna osnova Opće uredbe o zaštiti podataka u Europskoj uniji služi članak 6. stavak 1.  (DSGVO).

3. Svrha obrade podataka
Naša je svrha integrirati dinamičku kartu u našu web stranicu. U te svrhe postoji i naš legitimni interes za obradu podataka prema članku 6. stavku 1. točki f DSGVO.

5. Mogućnost ulaganja prigovora i uklanjanja

Ako korisnik ne pristane na prijenos svojih podataka Googleu prilikom korištenja Google Maps, moguće je potpuno deaktivirati web uslugu Google Maps isključivanjem JavaScript aplikacije u pregledniku. Google Maps, a time i prikaz karte na ovoj web stranici, tada se ne mogu koristiti.